Omdat leren soms niet vanzelf gaat...

Mag ik mij even voorstellen? An Peeraer, oprichtster van Op/-stap.

Als master in de orthopedagogiek deed ik onder meer ervaring op met het opleiden van toekomstige leraren,
het remediëren van leerproblemen en het spelend leren met kinderen.
Ik stelde vast dat het mensen vaak ontbreekt aan algemene strategieën om (leer)taken aan te kunnen.
Om aan deze problematiek te kunnen werken volgde ik extra opleidingen.
Nu bied ik training aan met de focus op het verstevigen van de leervoorwaarden en het ‘leren leren’.
Ik begeleid kinderen van alle leeftijden en met uiteenlopende moeilijkheden.

Ik benader de mogelijkheden en problemen van je kind vanuit een combinatie van drie theoretische strekkingen:

Het doel van mijn begeleiding is dat je kind (leer)vaardigheden verwerft die het gereedschap vormen om thuis, buiten, op school
greep te krijgen op allerhande moeilijkheden. Je kind neemt zo de opstap tot levenslang leren.
Op stap met zoveel mogelijk opvoeders groeit het kind zijn zelfvertrouwen om aan de hoge eisen van de snel evoluerende samenleving te kunnen voldoen.
Het zijn de breed inzetbare kennis en vaardigheden die houvast bieden voor zelfregulering en het geloof in veranderbaarheid.

Naast het verwerven van mijn master in de orthopedagogiek volgde ik deze specialisaties: In 2017 vervolledig ik mijn competenties
Ik werkte een jaar als vrijwilliger in de derde kleuterklas van De Wervetuin in Vorselaar (referentie school Ann De Busser en Inge Van De Plas).
De voorbije jaren was ik mee begeleider tijdens de Boostdagen van Bodymap (referentie Bodymap, Ann De Wilde).
Momenteel ben ik bestuurslid van de Gezinsbond in Vorselaar.