TARIEVEN orthopedagogische begeleiding

Het kennismakingsgesprek

Het eerste gesprek dat 1 uur duurt, is gratis. Indien er op grond van dit gesprek en de interpretatie van verslagen die je vanuit andere diensten meebrengt een verslag wordt gemaakt, betaal je 53€.

Diagnostiek denkvaardigheden

Statische testing

Voor de klassieke intelligentietesten kan je op vele plaatsen terecht; CLB, ambulant revalidatiecentrum, centrum ontwikkelingsstoornissen e.a. Ook voor de bepaling van het lees-, schrijf, en rekenniveau kan je bij deze diensten, maar ook bij logopedisten en kinesisten terecht. Indien bij een complexe problematiek, een diagnose mét etiket van belang is, adviseer ik om ook een kinderpsychiater of pediater te raadplegen.

Dynamische testing LPAD

Zoekend naar een totaalbeeld van een individu, waarbij naast zijn beperkingen ook zijn mogelijkheden mogen komen bovendrijven, benut ik de dynamische leertesten. Dit betekent dus een aanvulling op de statische tests die het product van prestaties, dus scores, bepalen. Ik ga echter op zoek naar het denk- en ontwikkelproces van het kind tijdens de afname van leertesten. Kostprijs is 53€. Indien verslag nodig is voor jezelf en/of de andere zorgverleners betaal je 53€ extra.

Aanleren van de algemene denkvaardigheden

De dynamische testing maakt duidelijk tot op welk punt van het gebruik van cognitieve functies het denken vlot verloopt. Om deze zone van actuele ontwikkeling uit te breiden, pik ik met het mediërend leren in op de denkactiviteiten die nog net niet zelfstandig, correct, vlot genoeg verlopen. Voor dergelijke leerbegeleidingssessie van 3 kwartier betaal je 37€.

Leren leren

Ik leer de kinderen of jongeren gestructureerd werken via een praktische toepassing van de zelfinstructiemethode van Meichenbaum (de 4 beertjes). Kinderen leren eerst na te denken (wat moet ik doen?, hoe ga ik het doen?), vooraleer ze een handeling uitvoeren. Ze leren ook zichzelf corrigeren. Een cursus van 10 lessen voor kinderen uit 5de en 6de leerjaar kost 245€. We werken in kleine groep van 3 tot 5 kinderen. De cursus kan gans het jaar opgestart worden bij een minimum van 3 kinderen. Een cursus van 10 lessen voor jongeren uit eerste, tweede en derde middelbaar kost 275€. We werken in kleine groep van 3 tot 5 jongeren. De cursus kan gans het jaar opgestart worden bij een minimum van 3 deelnemers. Ik verwacht dat gedurende minimum 3 sessies de ouder(s) deelnemen. Als je wil, mag je élke sessie bijwonen. Het is namelijk van belang dat je als opvoeder leert hoe je je kind zélf kan helpen. De sessies gaan door op woensdagnamiddag of –avond.

Psychomotorische begeleiding: kind én ouder in samenspel

Als ouder/opvoeder leer je samen met je baby, peuter, kleuter, lagere schoolkind te spelen om de psychomotorische ontwikkeling extra te prikkelen. Via bewegingsoefeningen en spelletjes binnen én buiten, worden fundamentele bewegingspatronen aangeleerd of versterkt. Deze bewegingspatronen hebben, net als de algemene denkvaardigheden, een fundamentele invloed op het verwerven van de schoolse vaardigheden. Ik leer de opvoeder aan om de ontwikkelingsstimulering op een neurologisch én pedagogisch verantwoorde wijze uit te voeren. Als opvoeder oefen je in het liefdevol stimuleren van het kind. Je zal ondervinden dat je eigen manier van omgaan, van helpen en van verbeteren ook de verstandelijke en sociale ontwikkeling van je kind ten goede zal komen! De bedoeling is dat je vía deze weg opvoedingsondersteuning ontvangt.

TARIEVEN speel-leerdagen

Op woensdag en vrijdag van de schoolvakanties vinden de speel-leerdagen plaats. Groepjes van 5 kinderen van 5 tot 7 jaar worden een ganse dag aangespoord en begeleid in écht spelen. Sociale vaardigheden, motorische capaciteiten, technische inzichten, taalvaardigheid, spelplezier staan centraal in het buitenspel. Je kind komt een ganse dag genieten van individuele aandacht en aansporing. Kostprijs is 30€. Eten en tussendoortjes brengt je kind mee. Water en fruit voorzie ik. We gooien ons er in om 9u en gaan met tegenzin naar huis om 17u. Bij extreme weersomstandigheden maken we een boeiende daguitstap tegen een democratische prijs. Deze meerkosten betaal je aan het einde van die dag. Je kind komt thuis vol plezier van het leren en de goesting naar méér. De speel-leerdag gaat door mits voorafbetaling door 3 speelvogels.